Wereldwijde adviseurs in installatietechniek sinds 1928

 

Deerns is in 10 lan­den ac­tief. Ie­der land heeft haar ei­gen web­si­te en sa­men heb­ben ze één over­koe­pe­len­de cor­po­ra­te web­si­te. De ken­nis die Deerns heeft over de mark­ten waar­in zij ope­re­ren de­len zij graag met ie­der­een die hier­van wil le­ren. Zij bren­gen idee­ën tot le­ven. De­ze fi­lo­so­fie moest dui­de­lijk te­rug­ko­men op de ver­nieuw­de web­si­tes.

Sabine 21-08-2015 Contact

Alle informatie met elkaar verbonden

In het ontwerp van bureau http://www.admix.nlAdmix kregen de markten waarop Deerns actief is, een prominente plek. En ook de specialistische diensten kregen veel ruimte op de websitewebsite. Technisch hebben we ervoor gezorgd dat alle elementen van de website aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Een voorbeeld: aan een markt koppelt Deerns zelf contactpersonen, nieuwsberichten, downloads, cases en diensten. Zo staat alles in verbinding met elkaar en vindt de bezoeker snel wat hij zoekt.

Beheer in verschillende talen, vanaf verschillende locaties

Iedere website heeft een eigen beheerder, die in de eigen taal de website vult met tekst en beeld. De rechtenstructuur zorgt ervoor dat de beheerders alleen bij het eigen deel in het portal kunnen komen. Alleen de hoofdbeheerder in Nederland heeft toegang tot de beheeromgevingen van alle websiteswebsites.

Zelf nieuwsbrievennieuwsbrieven opstellen en verzenden

Kennis delen doet Deerns niet alleen via de website. Ook de nieuwsbriefnieuwsbrief is een veel gebruikt communicatiemiddel. Voor zowel personeel als belangstellenden. Deerns maakt in onze nieuwsbrievenapplicatie E-Bericht gebruik van meerdere Direct Mails. Iedere uiting heeft een eigen template met een eigen uitstraling. Teksten en afbeeldingen voert Deerns zelf in. Het resultaat is een volledig in huisstijl opgemaakte nieuwsbrief. Klaar om te verzenden. De artikelen van de externe nieuwsbrief zijn ook terug te lezen op de website.

Naar website

nog meer

cases

projecten