Responsive design voor Hofstede advies

 

Een web­si­te die goed te be­rei­ken is via zo­wel desktop, ta­blet als smartpho­ne. Dat was de op­dracht waar­mee Hof­ste­de Ad­vies bij ons te­recht­kwam. De op­dracht leid­de tot de hui­di­ge web­si­te die op desktop en ta­blet op de­zelf­de ma­nier wordt ge­toond. Het ont­werp is op een smartpho­ne net iets an­ders. Hier heb­ben 'con­tact en rou­te' en 'zoe­ken' een pro­mi­nen­te plek ge­kre­gen, om­dat de mees­te be­zoe­kers via smartpho­nes op zoek zijn naar de con­tact­ge­ge­vens.

Marléne 24-11-2015 Contact

nog meer

cases

projecten