Fietsaccessoires van Hollandse bodem

 

Het oer Hol­land­se be­drijf Wi­dek pro­du­ceert fiets­ac­ces­soi­res, zo­als snel­bin­ders, fiets­bel­len, hand­vat­ten en fiets­zit­jes. Uniek is dat bij­na al­le on­der­de­len in de ei­gen fa­briek in Ne­der­land ge­pro­du­ceerd wor­den. En dát wil­de Wi­dek graag op de be­zoe­ker over­bren­gen. Zij ga­ven ons nog een mooie uit­da­ging mee. Zorg voor een cor­po­ra­te uit­stra­ling waar­bij al­le pro­duct­lij­nen tot hun recht ko­men.

Jelle 21-08-2015 Contact

Zes productielijnen in één corporate website

Iedere productlijn heeft een eigen specifieke stijl. Samen op één websitewebsite kunnen ze al snel gaan concurreren. Of het wordt één grote kermis. Eenvoud… dat heeft deze website nodig. Veel wit en het gebruik van grote blokken op de website brengen de producten op één lijn.

Made in Holland

Een beeld zegt zoveel meer dan alleen tekst. Foto's van de fabriek in Nederland hebben daarom een prominente plek gekregen op de website. Op een eigen pagina én op de homepage.

Naar website

nog meer

cases

projecten