Wereldwijd een van de grootste producenten van draglineschotten

 

Welex is we­reld­wijd een van de groot­ste pro­du­cen­ten van hard­hou­ten drag­li­ne­schot­ten. De­ze schot­ten wor­den ge­bruikt voor het (tij­de­lijk) toe­gan­ke­lijk ma­ken van een on­ver­har­de on­der­grond. Daar­naast le­ve­ren zij nog een aan­tal an­de­re hout­pro­duc­ten. Na­dat we een aan­tal jaar ge­le­den de web­si­te van Welex had­den ge­maakt, heb­ben we nu de cor­po­ra­te web­si­te ge­heel ver­nieuwd en een ex­tra web­si­te voor drag­li­ne­schot­ten ge­maakt.

Sabine 02-02-2016 Contact

Beide websiteswebsites onderhouden in één CMS

Welex is niet de enige organisatie met meerdere websites. Steeds vaker gebeurt het dat organisaties naast de corporate websitewebsite nog een website hebben voor een specifiek product. Dan is het wel zo handig als je beide websites kunt beheren binnen één Content Management Systeem. Binnen ons XMS kan dit met de portalfunctie. Je logt één keer in en kunt heel eenvoudig switchen naar de andere website. We kunnen zelfs zover gaan dat je een bericht met één druk op de knop op beide websites plaatst. Zo zorgen we voor eenvoudig beheer van meerdere websites.

Naar website

nog meer

cases

projecten