Innovatieve website voor innovatieve bouwer

 

Wo­nen, wer­ken en le­ven zo­als u het zelf zou be­den­ken. Dat is waar Waal voor staat. Wij kun­nen niet an­ders dan vol­le­dig ach­ter de­ze fi­lo­so­fie staan. Want ook wij la­ten ons niet uit het veld slaan door nieu­we tech­nie­ken. We zet­ten net een stap­je ver­der. En zo krijg jij de web­si­te die he­le­maal past bij jouw idee. Voor Waal doen we dit al ja­ren. Dit keer in sa­men­wer­king met Bu­ro voor de Boeg. Sa­men ston­den we voor de uit­da­ging om de in­no­va­tie­ve ma­nier van bou­wen te­rug te la­ten ko­men in een in­no­va­tie­ve web­si­te.

Marléne 27-08-2015 Contact

One page scrolling

Wat prachtig werkt op deze websitewebsite is de manier van navigeren. Je navigeert naar de hoofdthema's via one page scrolling. Alle thema's staan dus onder elkaar op één pagina. Vanuit een hoofdthema navigeer je naar onderliggende pagina's door te klikken op bullits. Het menu helpt je rechtstreeks naar de gewenste pagina te navigeren. En biedt je in één oogopslag een overzicht van de hele website.

Google vindbaarheid

Veel en goede meta informatie bevordert de vindbaarheid van een website. Maar bij one page scrolling heb je maar één pagina en dus ook maar één meta title en één meta discription. Dat zou betekenen dat het geen optimale website is voor Google. Gelukkig hebben we een team van experts zitten. Voor hen is het geen enkel probleem om de vindbaarheid te verhogen. 'Onder water' bestaat de website namelijk uit allemaal losse pagina's. En dus kan er veel meta informatie gekoppeld worden. Innovatie loont!

Naar website

nog meer

cases

projecten