Website gemeente Rotterdam laat inwoners verduurzamen

 

De duur­za­me am­bi­ties van de ge­meen­te Rot­ter­dam gaan ver. Het stre­ven is om 2030 meer duur­za­me ener­gie op te wek­ken dan te ver­brui­ken. In 2050 wil de ge­meen­te zelfs ge­heel aard­gas­vrij zijn. Dat lukt al­leen door sa­men­wer­kings­ver­ban­den aan te gaan met on­der an­de­re cor­po­ra­ties, ban­ken, bouw- en ener­gie­we­reld. Eén van de ge­stel­de ge­za­men­lij­ke doe­len is om be­staan­de wo­nin­gen in Rot­ter­dam in een hoog tem­po te ver­duur­za­men.

15-08-2017

Om Rotterdamse woningeigenaren daarin te ondersteunen werd daarom onlangs de websitewebsite Websitewww.rotterdamenergiebesparing.nl vernieuwd met daarop praktische tips en voorlichting. Capica was verantwoordelijk voor de technische realisatie van de website.

Meerdere routes

Bezoekers worden gedurende hun bezoek aan de website stapsgewijs voorzien van de informatie die past bij hun persoonlijke situatie. Bij het ontwikkelen van de website is uitgebreid stilgestaan bij de reis die een bezoeker maakt op de website. Om een voorbeeld te geven, een bezoeker die binnenkomt via de homepage heeft een andere informatiebehoefte dan iemand die al op een vervolgpagina binnenkomt. In dit laatste voorbeeld komt iemand bijvoorbeeld vanuit Google en is er al een veel specifiekere (informatie) wens.

Voor al deze type bezoekers is een route uitgedacht. Deze route zorgt ervoor dat je als bezoeker snel komt waar je wilt zijn en dat je informatie krijgt die passend is en die je dus ook verder helpt in jouw vraag over duurzaamheid. Het is voor bezoekers ook mogelijk om zelf hun informatie samen te stellen. Door slimme filters wordt relevante informatie nog sneller gevonden.

filter.png

Alles beheerbaar vanuit één CMS

De website wordt beheerd vanuit één CMS. De CMS is zo gebouwd dat de beheerder vrijwel ieder element (zoals een tekstblok of een formulier) zelf op een eenvoudige manier kan aanpassen. De elementen kunnen terugkomen op meerdere plekken op de website. Wijzigingen die je doorvoert in het CMS worden ook direct verwerkt op al deze plekken. Dit scheelt veel tijd aan de beheerszijde.

Responsive

De website is uiteraard volledig responsiveresponsive. De losse elementen op een pagina worden, afhankelijk van het type device waarop je de website bezoekt, getoond binnen een goed doordacht design. Zo krijg je als bezoek altijd de meest optimale weergave.

Trots

Het is niet voor het eerst dat Capica deelneemt aan een online project van gemeente Rotterdam. Al in 2013 waren wij betrokken bij het tot stand komen van de website van het WebsiteRotterdam Climate Initiative. Wij zijn er dan ook trots op dat we ook nu benaderd zijn om samen te werken.

Nanny Yap, adviseur communicatie bij gemeente Rotterdam: "De samenwerking met Capica verliep uitstekend. Eric Gelderblom, de projectleider vanuit Capica, luisterde goed naar onze wensen en heeft ze goed verwerkt in de uiteindelijke site. We zijn heel tevreden."

nog meer

cases

projecten