300 mensen actief op extranet van Vogelbescherming Nederland

 

'Hoe breng je een­vou­dig 450 vrij­wil­li­gers ver­spreid over Ne­der­land met el­kaar én met het hoofd­kan­toor in con­tact?', dacht Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land. Het ant­woord: via een so­ci­aal ex­tra­net.

"Met het ex­tra­net heb­ben wij één plek waar vrij­wil­li­gers in­for­ma­tie de­len, con­tact met el­kaar leg­gen, vra­gen stel­len en in­spi­ra­tie vin­den. En an­ders­om wil­den wij op een mak­ke­lij­ke ma­nier con­tact leg­gen met on­ze vrij­wil­li­gers", legt Astrid van den Broek, pro­ject­lei­der com­mu­ni­ca­tie van Vo­gel­be­scher­ming Ne­der­land, uit.

Sabine 03-11-2016 Contact

Informatie, contact en inspiratie

Als vrijwilliger voor Vogelbescherming werk je zelfstandig in je eigen regio. Dit gaf de vrijwilligers soms het gevoel dat zij in hun eentje aan het opereren waren. Om hen aan elkaar en aan de medewerkers van het hoofdkantoor te koppelen bouwden we voor Vogelbescherming Nederland een sociaal extranetextranet. Een platformplatform waarop informatievoorziening, contact en inspiratie bij elkaar komen.

Behoeften in kaart

We spraken met de coördinatoren van alle vrijwilligers over hun werkzaamheden en over de informatie die vrijwilligers belangrijk vinden. Zij moeten immers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen via het extranet. Deze antwoorden zijn leidend om de juiste functionaliteiten te bepalen.

Onze functionaliteiten, zoals een adresboek, agenda en blog, zijn kant-en-klaar. "Vooral de Nieuwe Oogst-nieuwsbriefmodule werkt heel goed. Voorheen stuurden we bij een update op het extranet een e-mail aan iedereen en konden mensen zich niet afmelden. We kunnen met deze module selectiever zijn in wat we naar wie sturen."

Resultaat: meer dan de helft werkt via extranet

Na een succesvolle pilot ontwikkelenontwikkelen we een extranet dat beschikbaar is voor alle vrijwilligers en medewerkers. Het platform wordt redelijk goed gebruikt. Van de 450 gebruikers zijn op dit moment ongeveer 300 mensen actief op het extranet. Astrid: "Wij blijven onze vrijwilligers stimuleren om het extranet te gebruiken, omdat wij geloven dat het je werk als vrijwilliger leuker én nuttiger maakt."

Astrid van den Broek: "Ik ben heel tevreden over Capica. Ze schakelen snel, denken goed mee en zijn flexibel." Astrid van den Broek: "Ik ben heel tevreden over Capica. Ze schakelen snel, denken goed mee en zijn flexibel." 

"Ik vind het extranet overzichtelijk en aantrekkelijk. Je ziet snel welke berichten nieuw zijn en de vormgeving is fijn. De vrijwilligers die met het extranet werken reageren positief. We hebben nu een plek waar iedereen informatie kan vinden en praktische dingen kan regelen." 

nog meer

cases

projecten