Sociaal intranet verbindt medewerkers Land van Horne

 

Voor een (thuis)zor­gor­ga­ni­sa­tie zo­als Land van Hor­ne ligt een so­ci­aal in­tra­net niet met­een voor de hand. De 2300 me­de­wer­kers heb­ben wei­nig scherm­tijd. Toch bleek een so­ci­aal in-tra­net wel de­ge­lijk een goe­de on­li­ne op­los­sing. 

"We had­den een klein­scha­lig in­tra­net, maar dat was een vrij sta­tisch in­stru­ment. Met 17 ver­schil-len­de lo­ca­ties en me­de­wer­kers in de thuis­zorg, wil­den we graag een so­ci­aal in­tra­net waar we me-de­wer­kers be­ter met el­kaar kon­den ver­bin­den. En waar we snel ie­der­een kon­den be­rei­ken", ver­telt Mo­ni­que Ploeg­ma­kers, me­de­wer­ker PR en com­mu­ni­ca­tie bij Stich­ting Land van Hor­ne. 

Sabine 01-11-2016 Contact

Hoe stimuleer je medewerkers?

Wij gingen voor Land van Horne aan de slag met het bouwen van het sociaal intranetintranet. We startten met de basis en breiden dit langzaam uit met meerdere functionaliteiten. Ook maakten we een adoptieplan om ervoor te zorgen dat medewerkers daadwerkelijk hun werk gaan doen via het so-ciaal intranet. We bekeken bijvoorbeeld functionaliteiten die mensen in hun werk nodig hebben, zoals een aanmeldformulier voor bijeenkomsten en een link naar het rooster. 

Nieuws en blogs een succes

De modulesmodules nieuws en blogs groeiden uit tot een van de meest gebruikte modules. "Verrassend! In het begin zie je dat dezelfde mensen nieuws of blogs posten, maar gaandeweg gebruiken meer mensen in de organisatie deze modules. Dat gaat van het delen van een artikel tot het schrijven over een congres. Laatst schreef iemand een persoonlijk blog over diversiteit, zo mooi." 

Van basis naar modules op maat

We starten bij Land van Horne met een basis platformplatform en binnenkort breiden we het sociaal intranet uit met modules op maat, zoals een module voor HRM en een mogelijkheid om via het intranet te solliciteren.

Monique Ploegmakers: "Capica geeft ook communicatieadvies."

Monique: "Capica werkt niet alleen aan de technische kant, maar geeft ook communicatieadvies. De samenwerking is sowieso heel prettig. Ze zijn flexibel en denken mee. Natuurlijk hebben we ook problemen en bugs, maar zij zorgen ervoor dat het wordt opgelost." 

nog meer

cases

projecten