Vernieuwde website De Zellingen sluit aan bij doelgroep

 

Steeds meer ou­de­ren zijn on­li­ne te vin­den. En dat mer­ken ze bij zorg­in­stel­ling De Zel­lin­gen ook. Hun cli­ën­ten heb­ben steeds meer be­hoef­te aan on­li­ne in­for­ma­tie. Voor De Zel­lin­gen re­den om de web­si­te te ver­nieu­wen. Het ont­werp heeft De Zel­lin­gen in han­den ge­legd van Thie­len­Pe­ters, waar­na wij aan de slag zijn ge­gaan met het de tech­niek van de web­si­te. Door de gro­te fonts en de be­perk­te me­nu-items is het ont­werp heel ge­schikt voor ou­de­ren.

Jelle 02-02-2016 Contact

nog meer

cases

projecten