B'Elle Magazine: online platform voor inspiratie

 

Op het on­li­ne plat­form B'El­le wor­den (za­ken)vrou­wen met pas­sie en lef in de spot­light ge­zet en met suc­ces. De af­ge­lo­pen twee jaar wer­den al meer dan 70 in­spi­re­ren­de vrou­wen in beeld ge­bracht. Maar de am­bi­tie van Jo­r­is­sa Neu­te­lings (Ini­ti­a­tor B'El­le) gaat veel ver­der, na­me­lijk door B'El­le uit te bou­wen tot een nog com­ple­ter di­gi­taal ma­ga­zi­ne. Een plat­form waar naast de in­ter­views ook ruim­te is voor an­de­re items die in­spi­ra­tie en in­for­ma­tie bie­den voor het suc­ces­vol za­ken­doen.

De 'klik' tus­sen B'El­le en Ca­pi­ca was er di­rect, ver­telt Mar­lé­ne, za­ken­vrouw en me­de-ei­ge­naar van Ca­pi­ca. We vroe­gen zo­wel Jo­r­is­sa als Mar­lé­ne hoe zij te­rug­kij­ken op dit pro­ject.

Marléne 20-02-2017 Contact

 

Van design tot oplevering

Capica maakte een voorstel om de look & feel te bepalen voor de vernieuwde websitewebsite B'Elle websitewww.b-elle.nl, ging aan de slag met het ontwerp en begeleidde B'Elle in het totale traject. Van de eerste meeting tot uiteindelijke oplevering. Naast de website realiseerde Capica ook de nieuwsbriefmodule, waarmee het tweemaandelijkse magazine 'B'Elle Mag' wordt verstuurd naar alle abonnees.

Jorissa: "Ik ben erg trots op het eindresultaat. We krijgen veel mooie reacties en het aantal inschrijvingen voor ons online magazine groeit snel.

Het hele design van de nieuwe website is anders dan ik vooraf in gedachten had, maar ik werd enorm verrast door het door Capica gepresenteerde voorstel. Vanaf het eerste moment was ik enthousiast. Natuurlijk hebben we nog dingen aangepast, maar in de basis zat het gelijk al goed. Dat typeert overigens ook onze gehele samenwerking. Wat mij vooral is bijgebleven, is de enorme betrokkenheid van Capica bij het eindproduct en het enthousiasme van het team.

De komende tijd blijven we ons focussen op het creëren van nieuwe content, om zo lezers te blijven inspireren en nieuwe partners aan ons platformplatform te verbinden."

Bijzonder project

Ook voor Marléne was het een bijzonder project: "Als zakenvrouw in een typisch mannenbedrijf, voel ik zeker een sterke verbondenheid met B'Elle en haar 'B'Ellistas'. Ik ben dan ook erg trots op onze samenwerking en het resultaat dat we samen hebben neergezet. Het is een prachtige, en vooral inspirerende website geworden."

Eerder schreef Marléne een Blog Marléneblog op deze website over haar ervaringen als (zaken)vrouw in een mannenwereld.

Naar website

nog meer

cases

projecten