Samenwerken via een flexibel intranet

 

Shir­ley Voor­spuij van De Die­ren­be­scher­ming ging 6 maan­den ge­le­den met de pro­ject­groep in­tra­net op zoek naar een nieuw in­tra­net­plat­form: 'Ons vo­ri­ge in­tra­net was on­vol­doen­de flexi­bel. Voor ie­de­re aan­pas­sing moesten we aan­klop­pen bij on­ze le­ve­ran­cier. Bo­ven­dien mis­ten we de mo­ge­lijk­heid om sa­men te wer­ken via het in­tra­net en wil­den we meer in­ter­ac­tie.' Met de pro­ject­groep stel­de zij een pro­gram­ma van ei­sen op en wer­den 3 le­ve­ran­ciers uit­ge­no­digd voor een pre­sen­ta­tie van hun pro­duct. 'De pre­sen­ta­tie van Ca­pi­ca in­tra­net was hel­der en sloot het bes­te aan bij on­ze wen­sen, daar­om ko­zen we voor Ca­pi­ca in­tra­net', ver­telt Shir­ley.

05-10-2016

Voorbereidingen voor de implementatie

De implementatieimplementatie van een intranetintranet doe je niet even, daar komt aardig wat bij kijken. Tijdens de Kick-off bijeenkomst kon de projectgroep onder andere direct aan de slag met het formuleren van de intranetvisie. Deze visie dient als basis voor het hele intranet en beschrijft wat de Dierenbescherming op korte termijn, middellange termijn en op lange termijn wil bereiken.

Stoeien met huiswerkbladen

De implementatie van het intranet werd verdeeld in sprintssprints. Per sprint werd een aantal apps tegelijk aangepakt. Shirley zegt over deze projectaanpak: 'Het werken in sprints was heel prettig. Hierdoor konden we ons telkens op een deel van het intranet richten en hoefden we niet alles in één keer te doen.' Per app werd bepaald welke rechten en welke velden ingesteld moesten worden. Bovendien kreeg de projectgroep huiswerk mee. Ze gingen met een aantal aanwijzingen, tips en huiswerkbladen van Sabine Tolhoek, onze projectleider, zelf aan de slag met het verzamelen en genereren van content.

Iedereen aan de slag met het intranet

Na 6 maanden voorbereiding is het intranet nu live. 'Medewerkers weten hun weg op het intranet goed te vinden. Het intranet werkt intuïtief, dus vrijwel iedereen begrijpt direct hoe het werkt. Dat is heel fijn, want dat scheelt het projectteam veel werk', weet Shirley ons te vertellen. Wij zijn blij met weer een tevreden klant.

nog meer

cases

projecten