Een nieuwe website voor Lommerrijk

Met trots lan­ceer­de wij on­langs de com­pleet ver­nieuw­de web­si­te van eve­ne­men­ten­lo­ca­tie Lom­mer­rijk. Lom­mer­rijk is al 140 jaar een be­grip in Rot­ter­dam en om­stre­ken en is uit­ge­roe­pen tot bes­te con­gres­lo­ca­tie van het jaar. Ook voor be­drijfs­uit­jes en par­ti­cu­lie­re bij­een­kom­sten, zo­als brui­lof­ten en ba­by­showers ben je bij Lom­mer­rijk aan het juis­te adres. Be­zoe­kers van de web­si­te heb­ben dus ook uit­een­lo­pen­de be­hoef­tes.

Jelle 24-01-2018 Contact

In Ca­sede­ze ca­se lees je meer over de nieu­we web­si­te die wij voor Lom­mer­rijk ont­wik­keld heb­ben.