Een responsive website voor Peter Dekker Installaties

Een ge­heel ver­nieuw­de web­si­te, die er niet een al­leen goed uit­ziet maar die voor­al ook ge­bruiks­vrien­de­lijk en res­pon­si­ve is. Met dat uit­gangs­punt zijn we aan de slag ge­gaan en met suc­ces. De nieu­we web­si­te staat in­mid­dels on­li­ne.

15-02-2017