Adviesorganisatie T-MC deelt kennis met bezoekers

 

Toen ad­vies­or­ga­ni­sa­tie T-MC bij ons aan­klop­te voor het ont­wik­ke­len van hun web­si­te had­den ze een aan­tal wen­sen. De web­si­te moest in de eer­ste plaats res­pon­si­ve wor­den, zo­dat de web­si­te op al­le ap­pa­ra­ten goed te raad­ple­gen is. Daar­naast moest er ook vol­doen­de plek zijn om hun ex­per­ti­se te to­nen, op een over­zich­te­lij­ke ma­nier. En als laat­ste moest de web­si­te bin­nen de be­staan­de huis­stijl pas­sen die al was uit­ge­werkt voor de off-li­ne com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Een mooie uit­da­ging!

Marléne 20-10-2015 Contact

Inschrijven en downloaden informatie trainingen

T-MC helpt bedrijven om georganiseerd samenwerken blijvend te realiseren. Een onderdeel van de dienstverlening bestaat uit trainingen. Hiervoor dienen bezoekers zich direct te kunnen inschrijven op de websitewebsite. Meer informatie over de dienstverlening, ook in de vorm van klantcases is beschikbaar als downloads. T-MC heeft de mogelijkheid om downloads openbaar aan te bieden of downloads met registratie. Bij downloads met registratie laten bezoekers eerst hun gegevens achter, waarna ze direct de informatie kunnen downloaden. Contact leggen met geïnteresseerden gaat op deze manier gemakkelijk.

Webdesign en processen automatiseren

De nieuwe huisstijlhuisstijl vormde de basis voor de vormgeving van de website. De blokken geven de website een eigen identiteit. De website is responsiveresponsive, waardoor de website zich aanpast aan de grootte van het scherm en het gebruikte device. Onze belangrijkste taak was het automatiseren van de processen, waardoor het beheer van de website eenvoudig is. Zo kan T-MC zelf de blokken op de homepage indelen en vullen. Hierdoor bepalen zij zelf welke informatie waar en wanneer zichtbaar is op de website. Ook kan informatie aan elkaar gekoppeld worden, bijvoorbeeld documenten over hetzelfde onderwerp en gerelateerd nieuws. Het door ons gebouwde ContentContent Management Systeem XMS denkt met de klant mee.

Kennisorganisatie

De kennis die T-MC in huis heeft is terug te vinden op de website. De grote hoeveelheid informatie wordt gestructureerd en op de homepage overzichtelijk weergegeven door gebruik te maken van blokken. Hierdoor vindt de bezoeker sneller wat hij zoekt. De duidelijke structuur van de website zorgde er ook voor dat de bestaande content opnieuw ingedeeld moest worden. T-MC heeft alle teksten inhoudelijk herzien en aangepast.

Naar website

nog meer

cases

projecten