Nieuwe website zorgt voor bezoekerspiek in congresmaand

 

Tien jaar ge­le­den maak­te Mar­tijn de Kruijf van i-Ma­tic ken­nis met Laird Beek­e­laar van Ca­pi­ca. Sinds­dien ont­wik­ke­len ze sa­men tien­tal­len web­si­tes, waar­on­der de event­web­si­te voor FTTH Coun­cil Eu­ro­pe. 

"Wij zijn een bu­reau voor vi­su­e­le com­mu­ni­ca­tie en hou­den ons be­zig met vorm­ge­ving in de breed­ste zin van het woord: van druk­werk tot on­li­ne. Ca­pi­ca is een van on­ze part­ners op het ge­bied van tech­niek. Van­uit FTTH Coun­cil Eu­ro­pe, een van on­ze klan­ten, kwam de wens om een con­gres­web­si­te te ont­wik­ke­len waar­op be­zoe­kers zelf hun pro­gram­ma kun­nen sa­men­stel­len", ver­telt Mar­tijn de Kruijf, me­de-ei­ge­naar van i-Ma­tic. 

Jelle 02-11-2016 Contact

Voor i-Matic maakten wij eerder de business site voor FTTH Council Europe. Deze organisatie promoot glasvezels en bekabeling voor snelle bandbreedtes in Europa. Elk jaar houden zij in februari een conferentie in een ander land. Tijdens de conferentie gaan bezoekers naar verschillende sprekers die zij zelf uitkiezen. 

Uitdagingen en oplossingen

Bij de start inventariseert i-Matic de wensen en zet deze om naar een functioneel ontwerp en een grafisch ontwerp. Daarna gaat Martijn met Jelle en de programmeurs om tafel. Uitdaging van de site is dat bezoekers online hun eigen programma kunnen samenstellen. En dat zij dit kunnen downloaden naar een programmaboekje. Samen met i-Matic bedenken we een functionele oplossing.

Met succes, want in het jaar van het congres hebben maar liefst 22.408 mensen de site bezocht, met een piek in februari, de maand van het congres.

Martijn de Kruijf: "Jelle is de spil tussen onze wensen en de technische oplossingen." 

Martijn: "Het CMS van Capica is ontzettend gericht op usability. Als gebruiker word je niet lastig gevallen met instelingen waar je niets mee kunt. Mijn held bij Capica is Jelle, en natuurlijk de programmeurs. Jelle heeft zijn zaken goed op orde, geeft regelmatig updates en is de spil tussen onze wensen en de technische oplossingen. Zo komen we gezamenlijk tot een goed product."

Naar website

nog meer

cases

projecten