Het succes van capica.nl

De tech­niek van Ca­pi­ca is suc­ces­vol. Dat vin­den niet wij al­leen maar is nu ook ge­zien door nib­bler, een on­li­ne tool voor het tes­ten van je web­si­te op o.a zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting, ac­ces­si­bi­li­ty en de­sign.

De web­si­te van Ca­pi­ca is daar nu zelfs ge­noemd als 13e bes­te web­si­te van de we­reld. Be­kijk de nib­bler top si­te

19-02-2010