Websites Deerns

Voor Deerns heb­ben we een nieu­we web­si­te ont­wik­keld met een por­tal. De­ze
por­tal maakt het mo­ge­lijk om meer­de­re web­si­tes in ver­schil­len­de ta­len te
be­he­ren mid­dels één con­tent ma­na­ge­ment sys­teem. U kunt een kijk­je ne­men
via www.deerns.com of www.deerns.nl

08-12-2008