Blog: een succesvolle kick-off van het intranet

De kick-off van het nieu­we in­tra­net is al­tijd een span­nend mo­ment. Bij Ca­pi­ca be­ste­den we tij­dens de im­ple­men­ta­tie daar­om veel aan­dacht aan dit mo­ment. Maar hoe zorg je nu voor een knal­len­de kick-off? Eric geeft je en­ke­le tips. 

Eric 11-07-2017 Contact

Lees Bloghier zijn blog