Rotterdam World Expo 2010

In 2009 is de web­si­te van Rot­ter­dam World Ex­po 2010 on­li­ne ge­gaan. Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS be­stond al uit een een meer­ta­lig­heid mo­du­le, maar is nu ook be­schik­baar in het Chi­nees. 

02-03-2010

Naast de meer­ta­lig­heid is het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS ook uit­ge­breid met de mo­du­le Nieuws. Te­vens is de mo­du­le Sli­de­show ge­ïn­stal­leerd om de voort­gang van het pro­ject te pre­sen­te­ren in de vorm van fo­to's. Be­kijk de web­si­te in het Ne­der­lands, En­gels en ui­ter­aard in de pas toe­ge­voeg­de taal Chi­nees.

 rpv_screen2.jpg