AKZ Accountants

AKZ Ac­coun­tants & Be­las­ting­ad­vi­seurs BV is sinds kort de trot­se ei­ge­naar van het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS. Hier­mee is AKZ in staat om al­le con­tent op hun nieu­we web­si­te zelf te be­he­ren. De vorm­ge­ving van de nieu­we web­si­te is van Grap­hic De­sign en de tech­niek er ach­ter van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca.

24-02-2010

Naast het zelf be­he­ren van de con­tent is AKZ ook in staat om de Ca­pi­ca zoek­ma­chi­ne mar­ke­ting SEOzoek­ma­chi­ne mar­ke­ting (SEO) vorm te ge­ven om meer be­zoe­kers te trek­ken. Het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS is ver­vol­gens nog uit­ge­breid met de AKZ Me­de­wer­kers mo­du­leMe­de­wer­kers mo­du­le en de AKZ For­mu­lie­ren mo­du­leFor­mu­lie­ren mo­du­le.

Be­kijk http://www.akz-ac­coun­tants.nl/hier de web­si­te