Uitgelicht: interne webshop

Stuur je een e-mail als je brief­pa­pier wilt be­stel­len? Of bel je naar de af­de­ling com­mu­ni­ca­tie als je re­la­tie­ge­schen­ken no­dig hebt? Na­tuur­lijk 'werkt' dit, maar erg ef­fi­ci­ënt is het niet. De­ze ma­nier van wer­ken zorgt voor nog­al wat on­no­di­ge han­de­lin­gen. Met de app 'In­ter­ne Web­shop' di­gi­ta­li­seer je het he­le be­stel­pro­ces, in­clu­sief de com­mu­ni­ca­tie er om­heen. 

Sabine 02-08-2017 Contact

Wil je meer we­ten over de­ze app? In­ter­ne web­shopHier ver­tel­len we je er meer over.