Uitgelicht: app Projectgroepen

Sa­men­wer­ken bin­nen het in­tra­net doe je on­der an­de­re bin­nen de app Pro­ject­groe­pen. Al­le re­le­van­te in­for­ma­tie over een pro­ject en bij­be­ho­ren­de ta­ken wor­den ge­bun­deld bin­nen de­ze app. 

Sabine 01-11-2017 Contact

Wil je meer le­zen over de app? Klik dan Pro­jec­tenhier