De Happiness Manager

Bin­nen Ca­pi­ca word ik door me­de­wer­kers ook wel 'Hap­pi­ness Ma­na­ger' ge­noemd. Een ti­tel die ik zelf wel­licht niet zo snel zou uit­kie­zen, maar waar ik wel ont­zet­tend trots op ben. De term 'hap­pi­ness ma­na­ger' sug­ge­reert dat je 'hap­pi­nes­s', of ver­taald 'ge­luk', kunt ma­na­gen. Dat zou ook be­te­ke­nen dat je dus bij een op­ti­maal re­sul­taat je (te ma­na­gen) me­de­wer­kers 100% ge­luk kunt bie­den.

26-06-2017

Lees Bloghier de blog van Mar­lé­ne