Case: Een nieuwe website voor T-MC

On­langs ging de nieu­we web­si­te van T-MC li­ve. We zijn niet al­leen trots op het re­sul­taat, maar ze­ker ook op on­ze lang­du­ri­ge sa­men­wer­king. In on­ze ca­se ver­telt Fons Gie­les (ma­na­ging part­ner T-MC) meer over de ach­ter­grond van dit pro­ject en lees je meer over de be­lang­rijk­ste fea­tu­res.

Eric 18-04-2017 Contact

Lees Ca­sede ca­se over de nieu­we web­si­te van T-MC