Case: Collecteportaal levert Dierenbescherming forse tijdswinst op

Ie­der jaar or­ga­ni­seert de Die­ren­be­scher­ming een lan­de­lij­ke col­lec­te­week in de week rond­om We­reld­die­ren­dag. Tij­dens de­ze col­lec­te­week gaan dui­zen­den col­lec­tan­ten op pad om geld op te ha­len voor de die­ren. Na­tuur­lijk vraagt dit ook het een en an­der op ad­mi­ni­stra­tief ge­bied. Daar­om ont­wik­kel­de wij een spe­ci­aal col­lec­te­por­taal. 

Sabine 22-09-2017 Contact

Lees hier de vol­le­di­ge ca­se: Ca­seCol­lec­te­por­taal voor Die­ren­be­scher­ming