Case B'Elle Magazine

Een on­li­ne plat­form, waar (za­ken)vrou­wen met pas­sie en lef in de spot­light wor­den ge­zet en waar le­zers in­spi­ra­tie en in­for­ma­tie vin­den voor het suc­ces­vol za­ken­doen. Een bij­zon­der pro­ject, waar zo­wel B'El­le als Ca­pi­ca met trots op te­rug­kij­ken.

Marléne 20-02-2017 Contact

De vol­le­di­ge ca­se lees je /ca­ses/bel­le-ma­ga­zi­ne-on­li­ne-plat­form-voor-in­spi­ra­tiehier.