Capicaan aan het woord: liefde voor je werk

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt web­de­vel­o­per Mi­chael je mee in zijn werk.

16-08-2017

In­mid­dels werk ik nu al­weer zo'n 5 jaar bij Ca­pi­ca en ik kan wel stel­len dat ik hier écht op mijn plek zit. Dat heeft een aan­tal re­de­nen, zo­als bij­voor­beeld de fij­ne sfeer op kan­toor en hoe we hier on­der­ling met el­kaar om­gaan. Dit viel me ook di­rect op bij mijn eer­ste ken­nis­ma­king met Ca­pi­ca. Want 'on­ze' eer­ste ont­moe­ting kun je ze­ker bij­zon­der noe­men. 

De vol­le­di­ge blog vind je Bloghier