Capicaan aan het woord: De puzzel compleet

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? En waar­om heb­ben zij ooit voor Ca­pi­ca ge­ko­zen? In de­ze blog neemt front-en­der (en in­mid­dels ook soft­wa­re en­gi­neer in op­lei­ding) Jef­frey je mee in zijn werk.

Jeffrey 07-09-2017 Contact

Be­nieuwd naar zijn blog? De­ze vind je Bloghier