Blog: Wat betekenen de technologische veranderingen voor jouw bedrijf?

De we­reld om ons heen ver­an­dert ra­zend­snel. Kijk al­leen al naar het ver­schil in tech­niek de laat­ste ja­ren. Tien jaar ge­le­den was het bij­zon­der als je kon prin­ten, faxen en scan­nen op één ap­pa­raat. Dat is nu moei­lijk voor te stel­len.

Laird 03-03-2017 Contact

In Blogde­ze blog ver­telt Laird je meer over zijn vi­sie op de toe­komst. Waar gaan we heen als het gaat om tech­niek?