Blog: Hoe maak je het intranet écht sociaal

De over­gang van een klas­siek naar een so­ci­aal in­tra­net kan soms best een en­ge stap zijn. Want om het in­tra­net so­ci­aal te ma­ken, zal je ook za­ken los moe­ten la­ten. Hoe je dit doet? Mar­lé­ne geeft je al­vast en­ke­le tips in haar blog. 

Marléne 07-06-2017 Contact

Lees Bloghier de blog 'Hoe maak je het in­tra­net écht so­ci­aal'.