Blog: hoe bouw je een succesvolle community

Een on­li­ne com­mu­ni­ty is een di­gi­ta­le ver­za­mel­plek waar­bin­nen men­sen met een ge­za­men­lij­ke in­te­res­se, over­een­komst of doel sa­men ko­men. Het in­tra­net is een voor­beeld van zo'n on­li­ne com­mu­ni­ty. Maar wat be­paalt nu het suc­ces van zo'n com­mu­ni­ty? 

Marléne 27-09-2017 Contact

Mar­le­ne geeft je in haar blog en­ke­le tips om een suc­ces te ma­ken van jul­lie (on­li­ne) com­mu­ni­ties. Haar blog Blogvind je hier