Blog: Gamification op het intranet

Zelfs al heb je nog nooit van de term ga­mi­fi­ca­ti­on ge­hoord, de kans dat je er al mee te ma­ken hebt ge­had is groot. Bij Ca­pi­ca ma­ken we ook ge­bruik van ga­mi­fi­ca­ti­on, bij­voor­beeld bin­nen ons in­tra­net. Wil je meer we­ten over dit on­der­werp? Laird ver­telt je er meer over in zijn blog. 

Laird 18-05-2017 Contact

De blog van Laird kun je Bloghier vin­den.