Blog: Capicaan Eric aan het woord

In de­ze blogs­erie la­ten we Ca­pi­ca­nen aan het woord over hun werk bij Ca­pi­ca. Wat maakt hun werk zo leuk? In de vo­ri­ge edi­tie ver­tel­de front-end de­vel­o­per Jef­fer­son je meer over zijn werk. In de­ze edi­tie het ver­haal van Eric. Ooit be­gon­nen als sta­gi­air en in­mid­dels pro­ject­ma­na­ger bij Ca­pi­ca. 

05-07-2017

Be­nieuwd naar het ver­haal van Eric? Klik Bloghier