Blog: breng vrijwilligers met elkaar in verbinding

In haar blog ver­telt Sa­bi­ne je meer over de kan­sen die ont­staan van­uit een so­ci­aal in­tra­net bin­nen (vrij­wil­li­gers)or­ga­ni­sa­ties. Een so­ci­aal in­tra­net zorgt voor ver­bin­ding en steeds meer or­ga­ni­sa­ties zet­ten de stap naar een on­li­ne plat­form. 

13-02-2017

Lees Bloghier de blog van Sa­bi­ne.