Beter eindresultaat met scrum

Jelle ver­telt je in zijn blog meer over scrum. Het wer­ken met scrum biedt gro­te voor­de­len
Het zorgt voor struc­tuur en over­zicht in pro­jec­ten.

Jelle 30-01-2017 Contact

Wil je meer in­for­ma­tie over scrum? De blog van Jelle Blogvind je hier