Zorginstelling Limburg van start met KIEN intranet

KIEN in­tra­net wordt door steeds met or­ga­ni­sa­ties ont­dekt. De­ze week kwam de hand­te­ke­ning bin­nen van een gro­te zorg­in­stel­ling in Lim­burg.

02-10-2014

Vol­gen­de week staat ge­lijk al de kick off van http://www.kien­in­tra­net.nlKIEN in­tra­net op het pro­gram­ma. De or­ga­ni­sa­tie gaat ge­du­ren­de drie maan­den aan de slag met on­ze pro­ject­be­ge­lei­der om de im­ple­men­ta­tie van het in­tra­net voor de 2.000 me­de­wer­kers in goe­de ba­nen te lei­den.