WYSIWYG....

Soms lees je ter­men, waar­bij je denkt wat be­te­kent dat? Een voor­beeld is mis­schien wel WY­SI­WYG (what you see is what you get). Of af­kor­tin­gen als XMS en SEO. En wat wordt nu ei­gen­lijk be­doeld met sprints? Dan is het goed om te we­ten dat we hier een spe­ci­a­le ken­nis­bank voor in­ge­richt heb­ben.

09-01-2017

Ken­nis­bank

De ken­nis­bank kun je Ken­nis­bankhier vin­den. Staat de term die je zoekt hier nog niet bij? Laat het ons dan we­ten via Con­tactin­fo at ca­pi­ca dot nl