Wij zijn verhuisd

Na een gron­di­ge ver­bou­wing is het zo­ver, ons nieu­we kan­toor is klaar. Heb je post voor ons? Of heb je een af­spraak met on­ze Ca­pi­ca­nen? We zijn voort­aan be­reik­baar op een an­der adres:

Marléne 11-12-2017 Contact

Cy­pres­baan 33b
2908 LT Ca­pel­le ad IJs­sel

Na­tuur­lijk ver­wel­ko­men we je graag in ons nieu­we kan­toor. Om te spar­ren over jul­lie on­li­ne wen­sen, tij­dens één van de ken­nis­ses­sies die we gaan or­ga­ni­se­ren of om ge­zel­lig met ons mee te lun­chen.