Wij zijn met KIEN op het Congres Intranet 2015

Op dins­dag 17 maart vindt de ze­ven­de edi­tie plaats van dé in­tra­ne­tup­da­te van het jaar, het Con­gres In­tra­net. En wij zijn er voor het eerst bij met KIEN in­tra­net! Ons wel­komst­co­mi­té zul­len de be­zoe­kers niet snel ver­ge­ten.

03-03-2015

Bo­ven­dien kun je bij de KIEN stand een ver­kor­te in­tra­net­test doen. Met het be­ant­woor­den van slechts ne­gen vra­gen ge­ven we je in­zicht in jouw in­tra­net. Je ont­vangt bin­nen een paar da­gen, ge­heel vrij­blij­vend, een be­knopt rap­port van ons. Daar­in vind je tips voor het suc­ces­vol ma­ken van jouw in­tra­net.  

Meld je via mail­to:mar­le­ne@ca­pi­ca.nl?sub­ject=Aan­mel­ding%20Con­gres%20In­tra­netons aan voor het con­gres in­tra­net en je krijgt 25% kor­ting op de en­tree­prijs. 

Zien we je op 17 maart?