Volg de tweets van de provincies tijdens de campagne

Tij­dens de­ze cam­pag­ne­pe­ri­o­de van de pro­vin­ci­a­le sta­ten­ver­kie­zing kun­nen kie­zers heel een­vou­dig vol­gen wel­ke on­der­wer­pen hot zijn in de ei­gen pro­vin­cie. Dat doen ze via www.pro­vin­cies.nl. Op de­ze web­si­te heb­ben we de twit­ter­feeds van al­le pro­vin­cies ge­ïn­te­greerd.

21-02-2011

Na­tuur­lijk kun­nen de kie­zers zelf ook mee 'pra­ten' over de ver­schil­len­de on­der­wer­pen. Ie­de­re pro­vin­cie heeft een ei­gen hashtag waar­on­der mee ge­twit­terd kan wor­den.

 Kijk op http://www.pro­vin­cies.nlwww.pro­vin­cies.nl en praat ook mee.