Vlooien op de werkvloer?! Goed idee!

Ja, je leest het goed. En nee, we heb­ben het niet over ech­te vlooi­en.  On­langs be­zocht ik een con­gres waar bi­o­loog Pa­trick van Veen sprak over de ba­sa­le drijf­ve­ren in ons ge­drag. Om in­zicht te krij­gen in ons ge­drag doen hij en zijn col­le­ga's on­der­zoek bij chim­pan­sees en go­ril­la's. Wat blijkt? Er zijn toch best wel wat over­een­kom­sten tus­sen de mees­te or­ga­ni­sa­ties en een apen­rots.

 

Marléne 28-03-2017 Contact

Be­nieuwd naar de­ze over­een­kom­sten? Lees bloghier on­ze blog.