Vind ik niet leuk

De knop komt er wel, maar waar­schijn­lijk niet zo­als ie­der­een dacht

12-10-2015

De knop komt er wel, maar waar­schijn­lijk niet zo­als ie­der­een dacht

Al ja­ren zijn er ge­ruch­ten over een 'vind ik niet leuk' knop. Fa­cebook-baas Mark Zuc­ker­berg was ja­ren te­gen de komst van de knop, om­dat hij bang was voor te veel ne­ga­ti­vi­teit. De knop lijkt er nu dus toch te ko­men, al­leen in een an­de­re vorm. Naast de 'vind ik leuk' knop kun­nen ge­brui­kers via zes emo­jis op een be­richt re­a­ge­ren. De zes of­fi­ci­ë­le re­ac­ties zijn "Lo­ve", "Ha­ha", "Yay", "Wow", "Sad" en "An­gry".

20151012-vind-ik-niet-leuk-EMO­JI.png