Uitgelicht: de interne blog

Een veel ge­bruik­te func­ti­o­na­li­teit bin­nen ons in­tra­net is de app Blog. Een  blog geeft me­de­wer­kers een beeld van de ma­nier waar­op col­le­ga's hun werk doen en be­le­ven. Je kunt je me­ning ge­ven over on­der­wer­pen en met el­kaar dis­cus­si­ë­ren door te re­a­ge­ren.

Sabine 12-10-2017 Contact

Be­nieuwd naar de mo­ge­lijk­he­den van de­ze func­ti­o­na­li­teit? BlogKlik dan hier.