Uitgelicht: App Verkiezingen

Een nieu­we on­der­ne­mings­raad? Of de me­de­wer­ker van het jaar kie­zen? Bij veel or­ga­ni­sa­ties is er spra­ke van één of meer ver­kie­zin­gen per jaar. Met de app Ver­kie­zin­gen zorg je er­voor dat het he­le ver­kie­zingstra­ject een­vou­dig on­li­ne te vol­gen is en be­spaar je als or­ga­ni­sa­tie veel (ad­mi­ni­stra­tie­ve) tijd.

Sabine 20-09-2017 Contact

Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze app? Klik dan Ver­kie­zin­genhier