Stel je eigen kinderzitje samen op qibbel.nl

Op de nieu­we web­si­te van Qib­bel stel je zelf je ei­gen fiets­zit­je sa­men. Je door­loopt een aan­tal stap­pen, waar­na je pre­cies kunt zien hoe jouw ide­a­le zit­je er­uit ziet. De wen­sen­lijst kun je down­lo­a­den en mee­ne­men naar een dea­ler in de buurt. De­ze vind je ook via de si­te. De vorm­ge­ving van de web­si­te heb­ben we ge­ba­seerd op de huis­stijl van Qib­bel.

04-03-2014
http://www.qib­bel.nlBe­kijk de nieu­we web­si­te van Qib­bel.