Sneak preview nieuwe responsive website Capica

De laat­ste tijd zijn we voor on­ze klan­ten druk be­zig ge­weest met het bou­wen van web­si­tes en in­tra­net­ten. He­laas zijn we daar­door niet toe­ge­ko­men aan on­ze ei­gen web­si­te. En eer­lijk is eer­lijk, die kan ook wel een up­da­te ge­brui­ken. Daar zijn we dan ook druk mee be­zig. Het ont­werp is af en we gaan nu aan de tech­niek be­gin­nen. De web­si­te maakt ge­bruik van he­den­daag­se tech­nie­ken als 'res­pon­si­ve de­sig­n' en 'o­ne pa­ge scrol­ling'. We wil­len nog niet al­les prijs­ge­ven, maar hier al­vast een klei­ne sneak pre­view:

07-08-2015


nieuws­be­richt-ca­pi­ca.jpg