Sliden door de uitspraken en het werk van Graphic Design

Voor ie­der be­drijf is een goe­de web­si­te be­lang­rijk voor de uit­stra­ling. Maar voor een ont­werp­bu­reau is het ex­tra be­lang­rijk. Want je wordt dan di­rect be­oor­deeld op je ont­werp­kwa­li­tei­ten. Dit geldt ook van Grap­hic De­sign. Het ont­werp­bu­reau heeft de ei­gen sfeer op een mooie ma­nier in beeld ge­bracht. Voor­al de uit­spra­ken en het port­fo­lio in de sli­der la­ten zien waar ze voor staan.

24-05-2011

Voor de bouw van de web­si­te heeft Grap­hic De­sign ons in­ge­scha­keld. Maar het was niet de eer­ste keer dat we een sa­men­wer­king aan­gin­gen. We maak­ten voor meer­de­re klan­ten van Grap­hic De­sign al een web­si­te. Zo­als voor Land in zicht, de reeuwijk­se­on­der­ne­mers­ver­e­ni­ging en http://www.al­teq.nl/Al­teq.