Serveronderhoud 11 en 12 augustus

In de nacht van 11 op 12 au­gus­tus, tus­sen 00.00 - 04.00 uur, wordt on­der­houd ver­richt aan on­ze mail­box ser­vers. Klan­ten, die ge­bruik­ma­ken van mail via Ca­pi­ca of Pro­va­lue, heb­ben in de­ze pe­ri­o­de geen toe­gang tot hun mail via POP/IMAP of web­mail. On­ze ex­cu­ses voor het even­tu­e­le on­ge­mak. 

28-07-2014