SenterNovum

In sa­men­wer­king met Leen­etxt heb­ben we voor Sen­ter­No­vum een en­quê­te ap­pli­ca­tie ge­re­a­li­seerd zo­dat Sen­ter­No­vum een on­der­zoek kan in­stel­len naar de ont­van­gers van hun nieuws­brie­ven om de­ze in de toe­komst te ver­be­te­ren. 

11-06-2009


 scrnshot_Sen­ter­n­o­vem.jpg