Samenwerken is het winnende woord

De Paas­haas was dit jaar al vroeg op be­zoek bij Ca­pi­ca en had elf Eas­ter eggs ver­stopt op ca­pi­ca.nl. Er werd mas­saal ge­zocht naar de ei­e­ren, want wie wil er nu geen (e)Ipod win­nen?

29-04-2011

Maar er kan er na­tuur­lijk maar één de win­naar zijn en dat is Ro­ze­ma­rijn Al­sche. Zij werkt als com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie bij ad­vo­ca­ten­kan­toor http://ca­pi­ca.ebe­richt.nl/link­to/0-21-0-http://www.nauta­du­tilh.nl/Nauta­Du­tilh. Zij vond al­le ei­e­ren en vorm­de met de ge­von­den let­ters het woord 'sa­men­wer­ken'. Van har­te ge­fe­li­ci­teerd!

De Ipod was niet de eni­ge prijs die ge­won­nen kon wor­den. On­der de twit­te­raars met #ca­pi­caegg be­vindt zich ook een win­naar. En dat is Hei­di Leeuw­angh. Zij werkt ook als com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur, maar dan bij Ra­bo­bank Rot­ter­dam. Haar ge­won­nen http://ca­pi­ca.ebe­richt.nl/link­to/0-21-0-http://www.adop­teer­een­kip.nladop­tie­kip geeft haar het ko­men­de jaar ie­de­re maand 6 over­heer­lij­ke bi­o­lo­gi­sche ei­e­ren. Ge­niet er­van.